Bindkracht Invest
3401 Waasmont | Pastorijstraat 2 | 0495/36 62 45

Vragen en Antwoorden


Wie kan een woonentiteit huren bij Bindkracht Invest ?

De verhuring kan aan een rechtspersoon (organisatie die ondersteuning of assistentie verleent, vzw van ouders of openbaar bestuur) die vennoot is of rechtstreeks aan personen met een beperking, al dan niet aandeelhouder.
De rechtspersonen dienen vennoot te zijn omdat ze als projectdrager dienen in te staan voor de gemeenschappelijke ruimten, de dagdagelijkse ondersteuning en de controle over het onderhoud van het gebouw.


Moet een persoon met een beperking aandeelhouder zijn om een woning te kunnen huren?

Nee, omwille van het solidariteitsprincipe en het maatschappelijk doel dient de persoon met een handicap die de woning huurt geen aandeelhouder te zijn. Er is dus een duidelijke scheiding tussen aandeelhouder zijn en huurder zijn.


Krijg ik als aandeelhouder korting op de huur?

Nee, dit zou het solidariteitsprincipe doorbreken.


Hoeveel bedraagt de huurprijs?

Bindkracht Invest gaat ervan uit dat maximaal 1/3de van de inkomsten naar het huren mag gaan. Waarom 1/3de van het inkomen? Voor alle mensen en gezinnen die een woning of appartement willen bouwen, verbouwen of huren geldt de vuistregel dat ze hier maximum 1/3 van hun inkomen mogen aan spenderen. Bouwen kost veel geld en het is de bedoeling van Bindkracht Invest om een betaalbare, maar aangepaste en comfortabele, huisvesting te realiseren voor personen met een handicap. Om uit de kosten te geraken en continuïteit op lange termijn te verzekeren, moet er dan ook een realistische huurprijs aangerekend worden.


Post Title

Lid est laborum dolo rumes fugats untras.

Post Title

Lid est laborum dolo rumes fugats untras.

Post Title

Lid est laborum dolo rumes fugats untras.