Bindkracht Invest
Ethisch ondernemen in vastgoed

Vragen en Antwoorden


Wat is een vennootschap met een sociaal oogmerk ?

De vennootschap met een sociaal oogmerk is wettelijk verplicht een aantal sociale regels op te nemen in haar statuten. Men moet onder andere bepalen dat de vennootschap niet kan afwijken van haar sociaal doel, slechts beperkt winst mag nastreven en geen enkele grootaandeelhouder meer dan tien procent van de stemmen mag bezitten. De coöperatieve vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid in combinatie met het statuut van de vennootschap met een sociaal oogmerk zorgt voor een optimaal kader voor sociaal ondernemerschap.


Hoe kadert Bindkracht Invest in de nota perspectief 2020?

In zijn ‘perspectiefnota 2020. Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’ (2010) stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat hij tegen 2020 zorggarantie wil realiseren voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken zal er werk gemaakt worden van nieuwe ondersteuningsvormen waarbij de vraag van de persoon met een handicap en zijn omgeving het uitgangspunt is. Veel mensen met een handicap kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen omgeving te blijven wonen. Een persoonsvolgende financiering moet dit mogelijk maken.
De nood aan aangepaste, betaalbare woningen voor mensen met een handicap, wordt door Bindkracht Invest ingevuld.