Bindkracht Invest
Ethisch investeren in vastgoed

Welkom bij

Bindkracht Invest


cvba-so ethisch investeren in vastgoed


Investeerders gezochtDe overheid draagt de kosten voor de grote woningnood van personen met een beperking niet voldoende. Daarom brengt Bindkracht Invest een aantal spelers van de samenleving samen: vzw's, bedrijven en particulieren zoals u. Zo willen we dit maatschappelijke probleem solidair aanpakken.

Iets voor u?

Koop een aandeel van € 1.000. Goed gevoel inbegrepen.

Bindkracht Invest geeft u de kans aandelen te kopen. Zo financiert u mee de bouw van een woning waarvan de verhuring verzekerd is.

Het mooiste voordeel is toch wel dit: dankzij uw aandeel draagt u wezenlijk bij tot de oplossing van een maatschappelijk probleem.


Voordelen van je investering : 2 argumenten voor het hart


1. Sociale meerwaarde

U helpt een maatschappelijk probleem oplossen

Het geld dat u investeert, wordt goed besteed. We gebruiken het integraal voor de bouw van een aangepaste woning voor mensen met een beperking. In ruil geniet u een zeker rendement, maar vooral een sociale meerwaarde. Dankzij uw kapitaal draagt u bij tot de oplossing van een maatschappelijk probleem. U helpt mensen met een handicap aan een woning. En in één beweging aan meer levenskwaliteit.

2. Dichtbij

U belegt in duurzaam vastgoed in eigen regio.

Bindkracht Invest heeft als streefdoel: minstens 1 project in Vlaams Brabant, meer bepaald Walshoutem. U – als aandeelhouder – draagt bij aan dit unieke project. Zo zorgt u voor mensen met een beperking in uw eigen regio.


Voordelen van je investering : argumenten voor het verstand


Een interessante belegging.

Kosteloos in- en uitstappen na 2021

Beschikt u over een kapitaal dat u een tijdje kunt missen? Investeer in Bindkracht Invest. Om dit unieke, maatschappelijke project een sterke start te geven, kunt u niet uitstappen tot eind 2021. Daarna kunt u uw aandeel zonder kosten terug verkopen. Bindkracht Invest heeft tegen 2021 dan ook een liquiditeitsbuffer aangegaan ter financiering van de mogelijk toekomstige uittredingen van Vennoten-investeerders.

De uittredende vennoot heeft slechts recht op de nominale waarde van zijn aandelen, zijnde 1.000 euro per aandeel.

Wanneer u intekent op een aandeel is dit geen gift, maar een belegging. Wanneer u uitstapt, krijgt u de waarde van oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug behoudens het risico op kapitaalsverlies eigen aan het aandelenkarakter van uw belegging.